Zasady recenzowania

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji

Teksty zgłaszane do publikacji w Studia Anglica podlegają ocenie przez dwóch Recenzentów, z których każdy posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego (lub doktora w przypadku recenzentów zagranicznych) i nie jest zatrudniony w jednostce wydającej czasopismo. Recenzowanie tekstów odbywa się przy zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (double-blind review process). Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent wydaje ocenę końcową proponując:

- przyjęcie pracy do druku bez poprawek i uzupełnień,
- przyjęcie pracy po naniesieniu poprawek i uzupełnień,
- odrzucenie pracy.

Autor tekstu zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i postulatów. O dopuszczeniu artykułu do druku decyduje redaktor naczelny w porozumieniu z członkami redakcji. W razie potrzeby może on zasięgnąć opinii członków Rady Naukowej .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>